.comment-link {margin-left:.6em;}

Nadopasana

Sunday, September 25, 2005

ஹம்சநாதம் ராகம் மற்றும் தானம் --- எல்.சுப்பிரமணியன்


வாசிப்பவர் --- எல்.சுப்பிரமணியன்

கேட்க இனிமையாக உள்ளது.

இசையைக் கேட்க , இங்கே சொடுக்கவும்

Rate this post at www.thamizmanam.com Current rating is: Click on the stars for voting pad.

Friday, September 23, 2005

ஸ்ரீ மாதவா வாசுதேவா --- பாபநாசம் சிவன் பாடல்


ராகம் --- பேஹக் (ஹிந்துஸ்தானி ராகம்)
இயற்றியவர் --- பாபநாசம் சிவன்

பாடியவர் --- செளமியா

பாடல் வரிகளைக் காண, இங்கே செல்லவும்

பாடலைக் கேட்க , இங்கே சொடுக்கவும்

Rate this post at www.thamizmanam.com Current rating is: Click on the stars for voting pad.

குறை ஒன்றும் இல்லை --- ராஜாஜி பாடல்


ராகம் --- ராகமாலிகை
பாடியவர் --- எம். எஸ்.சுப்புலக்ஷ்மி
இயற்றியவர் --- சி.ராஜகோபாலசாரியார்

பாடல் வரிகளைக் காண, இங்கே செல்லவும்

பாடலைக் கேட்க , இங்கே சொடுக்கவும்

Rate this post at www.thamizmanam.com Current rating is: Click on the stars for voting pad.

Thursday, September 22, 2005

கண் பார்வையற்றவரின் சாகசம் ---எம்.சந்திரசேகரன்

சென்னை Music Academy இந்த ண்டு சங்கீத கலாநிதியை அறிவித்துள்ளனர். அவர் தான் எம்.சந்திரசேகரன். இவர் ஒரு வயலின் வித்வான்.தொடர்ந்து 50 ண்டுகளாக கர்னாடக சங்கீத கச்சேரிகளில் வாசித்து வருகிறார். இவர் இரண்டு வயதில் மஞ்சகாமாலை நோயால் கண் பார்வை இழந்தாலும் , தன் தாயின் உதவியுடன் பிரேயில்(Braille) மூலம் தமிழ் , ங்கிலம் , சமஸ்கிருதம், தேலுங்கு கற்றுக்கொண்டார். சங்கீதம் பாடவும் , வயலின் வாசிக்கவும் கற்றுக்கொண்டார். 2005 ண்டு சங்கீத கலாநிதியாக இவரைத் Music Academy கவுரவித்தது.

Rate this post at www.thamizmanam.com Current rating is: Click on the stars for voting pad.

Sunday, September 18, 2005

துன்பம் நேர்கையில் --- பாரதிதாசன் பாடல்


ராகம் --- தேஷ்
பாடியவர் --- சுதா ரகுனாதன்

பாடலைக் கேட்க , இங்கே சென்று , “Thunbam Nergayil” என்று தேடவும்

(2)
பாடலைக் கேட்க , இங்கே சொடுக்கவும்.

Thunbam nErkaiyil. rAgA: dEs. C/Eka tALA. Composer: Bharatidasan

P: tunbam nErkaiyil yAzheDuttu nI inbam sErkka mATTAyA emak-kinbam serkka mATTAyA
nal anbilA nenjil tamizhil pADi nI allal nIrkka mATTAyA kaNNE nI allal nIrkka mATTAyA
C1: vanbum eLimaiyum sUzhum nATTilE vAzhvil uNarvu sErkka iv-vAzhvil uNarvu sErkka nI
nal anrAi nATramizhk-kUttin muraiyinAl ADikkATTa mATTAyA kaNNE ADikkATTa mATTAyA
2: aram idenrum yAm maram idenrumE arivaLitta (arugillAda?) pOdu yAm arivaLitta pOdu tamizh
iraivanArin tirukkuraLilE oru sol
“nanrikku vittAgum nallozhukkam tIyozhukkam
enrum iDumbai tarum”
iraivanArin tirukkuraLilEyoru sol iyambik-kATTa mATTAyA nIiyambik-kATTa mATTAyA
anrai naTramizhk-kUttin muraiyinAl ADikkATTa mATTAyA kaNNE ADikkATTa mATTAyA
3: puram idenrum nallagham idenrumE pulavar kaNDa nUlin tamizhp-pulavar kaNDa nUlin
iraivanArin tirukkuraLilE oru sol iyambik-kATTa mATTAyA kaNNE nI iyambik-kATTa mATTAyA
nal tiramai kaTTiyunai Inra emmuyir selvamAga mATTAyA tamizh selvamAga mATTAyA kaNNe

Rate this post at www.thamizmanam.com Current rating is: Click on the stars for voting pad.

Saturday, September 17, 2005

ஹரிவராசனம் --- ஐயப்பன் பாடல்


ராகம் --- மத்தியமாவதி
பாடியவர் --- கே.ஜே.யேசுதாஸ்

இது ஒரு “Traditional” பாடல் . பாடலை யார் இயற்றியது என்று தெரியவில்லை.

பாடலைக் கேட்க , இங்கே சென்று , “Harivarasanam” என்று தேடவும்

Harivarasanam Viswamohanam
Haridadhiswaram Aaradhyapadhukam
Arivimardhanam Nithyanarthanam
Hariharatmajam Devamashreye
Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa
Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa
Saranakirtanam Bakhtamanasam
Bharanalolupam Narthanalasam
Arunabhasuram Bhoothanayakam
Hariharatmajam Devamashreye
Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa
Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa
Pranayasathyakam Praananayakam
Pranathakalpakam Suprabhanjitham
Pranavamanidram Keerthanapriyam
Hariharatmajam Devamashreye
Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa
Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa
Thuragavahanam Sundarananam
Varagadhayudham Vedavavarnitham
Gurukrupakaram Keerthanapriyam
Hariharatmajam Devamashreye
Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa
Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa
Tribuvanarchitam Devathathmakam
Trinayanam Prabhum Divyadeshikam
Tridashapoojitham Chinthithapradam
Hariharatmajam Devamashreye
Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa
Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa
Bhavabhayapaham Bhavukavaham
Bhuvanamohanam Bhoothibhooshanam
Dhavalavahanam Divyavaranam
Hariharatmajam Devamashreye
Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa
Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa
Kalamrudusmitham Sundarananam
Kalabhakomalam Gathramohanam
Kalabhakesari Vajivahanam
Hariharatmajam Devamashreye
Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa
Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa
Srithajanapriyam Chinthithapradam
Sruthivibhushanam Sadhujeevanam
Sruthimanoharam Geethalalasam
Hariharatmajam Devamashreye
Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa
Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa

Rate this post at www.thamizmanam.com Current rating is: Click on the stars for voting pad.

மதுராஷ்டகம் --- வல்லபாசார்யா ஸ்லோகம்


இயற்றியவர் --- வல்லபாசார்யார்

எம். எஸ்.சுப்புலக்ஷ்மி ‘மதுரமாகப்’ பாடியுள்ளார்.
ஸெப்டெம்பர் 16 எம். எஸ், யின் பிறந்த தினம்.

ஸ்லோகம் வரிகளைக் காண, இங்கே செல்லவும்

ஸ்லோகத்தைக் கேட்க , இங்கே செல்லவும்

Rate this post at www.thamizmanam.com Current rating is: Click on the stars for voting pad.

Wednesday, September 14, 2005

நாம ராமாயணம் --- லக்ஷ்மணாசார் ஸ்லோகம்


இந்த ஸ்லோகத்தை எம். எஸ்.சுப்புலக்ஷ்மி மிக அழகாக பாடியுள்ளார். ஒவ்வோரு கண்டமும் வேறு ராகத்தில் பாடப்பட்டது.


ஸ்லோகத்தைக் கேட்க , இங்கே சொடுக்கவும்

nAma rAmAyaNam. Composer: Lakshmanachar.

bAlakANdam. rAgA: yamunAkalyANi

1. shuddha brahma parAtpara rAm
2: kAlAtmaka paramEshvara rAm
3: shESa talpa sukha nidrita rAm
4: brahmAdyamara prArtitha
5: caNDa kiraNakula maNDana rAm
6: shrImad-dasharatha nandana rAm
7: kausalyA sukha vardhana rAm
8: vishvAmitra priyadhana rAm
9: ghOra tATakA dhAtaka rAm
10: mArIcAdini pAtaka rAm
11: kaushikamaka sam rAm
12: shrImadahlyOddhAraka rAm
13: gautama muni sampUjita rAm
14: sura muni vara gaNa samstuta rAm
15: nAvikadhAvita mrdupada rAm
16: mithilApura jana mOhaka rAm
17: vidEha mAnasa ranjaka rAm
18: tryambaka kArmuka bhanjaka rAm
19: sItArpita vara mAlika rAm
20: krtavaivAhika kautuka rAm
21: bhArgava darpa vinAshaka rAm
22: shrImad ayOdhyA pAlaka rAm

ayOdhyA kANDam. rAgA: kAnaDA

23: agaNita guNagaNa bhUSita rAm
24: avanItanayA kAmita rAm
25: rAkA candra samAnana rAm
26: pitru vAkyA-shrta kAnana rAm
27: priya guha vinivEDita pada rAm
28: takSAlita nija mrdupada rAm
29: bharadvAja mukhAnandaka rAm
30: citrakUTAdri nikEtana rAm
31: dasharatha santata cintita rAm
32: kaikEyI tanayArthita rAm
33: viracita nija pitru karmaka rAm
34: bharatArpita nija pAduka rAm

araNya kANDam. rAgA: valaji

35: daNDakAvana jana pAvana rAm
36: duSTa virAdha vinAshana rAm
37: sharabhanga sutIkSaNa arcita rAm
38: agastyAnugraha vardhita rAm
39: grghrAdhipa samsEvita rAm
40: pancavaTI taTa sustita rAm
41: shUrpaNakhArthi vidhAyaka rAm
42: kharadUSaNa mukha sUdaka rAm
43: sItApriya hariNAnuga rAm
44: mArIcArtti krdAshuga rAm
45: vinaSTa sItAnvESaka rAm
46: grdhrAdhipa gati dAyaka rAm
47: shabarI datta phalAshana rAm
48: kabanda bAhucchEdana rAm

kiSkindA kANDam. rAgA: hamsanAda
49: hanumat-sEvita nijapada rAm
50: nata sugrIvAbhISTada rAm
51: garvita vAli samhAraka rAm
52: vAnara dUta prESaka rAm
53: hitakara lakSmaNa samyuta rAm

sundara kANDam. rAgA: dEs

54: kapivara santata samsmrta rAm
55: tadgati vighna dhvamsaka rAm
56: sItA prANA tAraka rAm
57: duSTa dashAnana dUSita rAm
58: shiSTa hanumad-bhUSita rAm
59: sItA vEdita kAkAvana rAm
60: krta cUDAmaNi darshana rAm
61: kapivara vacanAshvAsita rAm

yuddha kANDam. rAgA: shuddhadhanyAsi

62: rAvaNa nidhana prasthita rAm
63: vAnara sainya samAvrta rAm
64: shOSita sharidhIshArthita rAm
65: vibhISaNA bhaya dAyaka rAm
66: parvata sEtu nibandhaka rAm
67: kumbhakarNa shirash-chEdaka rAm
68: rAkSasa sangha vimardaka rAm
69: ahimahi rAvaNa cAraNa rAm
70: samhrta dashamukha rAvaNa rAm
71: vidhibhava mukhasura samstuta rAm
72: khasthita dasharatha vIkSita
73: rAm sItA darshana mOdita rAm
74: abhiSakta vibhISaNa nata rAm
75: puSpakayAnA rOhita rAm
76: bharadvAjAbhiniSEvaNa rAm
77: bharata prANa priyakara rAm
78: sAkEtapuri bhUSaNa rAm
79: sakala svIya samAnata rAm
80: ratnalasat-pIThAsthita rAm
81: paTTAbhiSEkAlankrta rAm
82: pArthiva kula sammAnita rAm
83: vibhISanAprita rangaka rAm
84: kIca kulAnugraha kara rAm
85: sakala jIva sam rakSaka rAm
86: samasta lOkAdhAraka rAm

uttara kANDam. rAgA: kApi

87: Agata munigaNa samstuta rAm
88: vishrta dasha kaNThOdbhava rAm
89: sItA lingana nirvrta rAm
90: nIti surakSita janapada rAm
91: vipina tyAjita janakaja rAm
92: kArita lavaNAsura vadha rAm
93: svargata shambuka samstuta rAm
94: svatanaya kushalava nandita rAm
95: ashvamEdha krtu dIkSita rAm
96: kAlAvEdita surapada rAm
97: ayOdhyaka jana muktida rAm
98: vidhi mukha vibudhAnanda rAm
99: tEjOmaya nija rUpaka rAm
100: samsrti bandha vimOcaka rAm
101: dharma sthApana tatpara rAm
102: bhakti parAyaNa muktita rAm
103: sarva carAcara pAlaka rAm
104: sarva bhavAmaya vAraka rAm
105: vaikuNThAlaya samsthita rAm
106: nityAnanda padasthita rAm
107: rAma rAma jaya rAjA rAm
108: rAma rAma jaya sItA rAm

bhayahara mangaLa dsharatha rAm
jaya jaya mangaLa sItA rAm
mangaLakara jaya mangaLa rAm
sangata shubha vibhavOdaya rAm
AnandAmrta varSaka rAm
Ashrta vatsala jaya jaya rAm
raghupati rAghava rAjA rAm
patIta pAvana sItA rAm

kanakAmbara kamalAsana jagadAkhila dAma
sanakAdika muni mAnasa sadanAnagha bhUma

sharaNAgata sura nAyaka cira kAmita kAma
dharaNItala taraNa dasharatha nandana rAma

pishitAshana vanitAvadha jaladAnanda rAma
kushikAtmaja makharakSaNa caritAdbhuta rAma

muni gautama grhiNI svajagha mOcana rAma
muni maNDala bahu mAnita pada pAvana rAma

smarashAsana su-sharAsana laghu bhanjana rAma
nara nirjara janaranjana sItApati rAma

kusumAyuta tanu sundara kamalAnana rAma
vasumAnita brgu sambhava madamardana rAma

karuNArasa varuNAlaya nata vatsava rAma
sharaNam tava caraNam bhava haraNam mama rAma

praNmaha

ApadAmapahartAram dAtAram sarva sampadAm
lOkAbhi rAmam shrI rAmam bhUyO bhUyO namAmyaham

rAmAya rAmacandrAya rAmabhadrAya vEdasE
raghunAthAya nAthAya sItAyAha patayE namaha

atulita bala dhAmam svarNa shailAbha dEham
tanujavana krshAnum jnAni nAma gragANyam

sakala guNa nidhAnam vAnarANAma dhIsham
raghupati vara dUtam vAtajAtam namAmi

gOSpadI krtavArAshim mashakIkrta rAkSasam
rAmAyaNa mahA mAlAratnam vandE (a)nilAtmajam

ajnAnA-nandanam vIram jAnakI shOka nAshanam
kapIshamakSahantAram vandE lankA bhayankaram

ullankhya sindhOha salilam salIlam yaha shOkavahnim janakAtmajAyAha
AdAya tEnaiva dadAha lankAm namAmi tam prAnjalirAnjanEyam

manOjavam mAruta tulyavEgam jitEndriyam buddhi matAm variSTham
vAtAtmajam vAnarayUtha mukhyam shrI rAmadUtam shirasA namAmi

AnjanEyam ati pATalAnanam kAncanAdri kamanIya vigraham
pArijAta taru mUlavAsinam bhAvayAmi pavamAna nandanam

yatra yatra raghunAtha kIrtanam tatra tatra krta-mastakAnjalim
bASpavAri paripUrNa lOcanam mArutim namata rAkSasAntakam

aSTOttara shata nAma rAmAyaNam samAptam

Rate this post at www.thamizmanam.com Current rating is: Click on the stars for voting pad.

Monday, September 12, 2005

ஷோபில்லு சப்தசுவர --- தியாகராஜர் பாடல்


ராகம் --- ஜகன்மோஹினி
பாடியவர் --- ஜி.என்.பாலசுப்பிரமணியன்

பாடல் வரிகளைக் காண, இங்கே செல்லவும்


பாடலைக் கேட்க , இங்கே சென்று , “Shobillu” என்று தேடவும்

Rate this post at www.thamizmanam.com Current rating is: Click on the stars for voting pad.

Sunday, September 11, 2005

சுட்டும் விழி சுடர்தான் கண்ணம்மா --- பாரதியார் பாடல்


ராகம் --- ராகமாலிகை
பாடியவர் --- சுதா ரகுனாதன்


பாடல் வரிகளைக் காண, இங்கே செல்லவும்


பாடலைக் கேட்க , இங்கே சென்று , “Suttum Vizhi” என்று தேடவும்

www.musicindiaonline.com இணையதளத்தில் உன்னிகிருஷ்ணன் , மஹாராஜபுரம் சந்தானம் , பம்பாய் ஜெயஸ்ரீ இதே பாடலைப் பாடியுள்ளனர்.

Rate this post at www.thamizmanam.com Current rating is: Click on the stars for voting pad.

Friday, September 09, 2005

சரவணபவ என்னும் திருமந்திரம் --- --- பாபனாசம் சிவன் பாடல்


ராகம் --- சண்முகப்பிரியா
பாடியவர் --- சுதா ரகுனாதன்


பாடல் வரிகளைக் காண, இங்கே செல்லவும்

பாடலைக் கேட்க , இங்கே சென்று , “Saravanabhava” என்று தேடவும்

===================================================================================

மாதங்கி ஸ்ரீ ராஜ ராஜேஷ்வரி --- முத்துசுவாமி தீக்ஷ¢தர் பாடல்


ராகம் --- ரமா மனோஹரி
பாடியவர் --- சுதா ரகுனாதன்

பாடல் வரிகளைக் காண, இங்கே செல்லவும்


பாடலைக் கேட்க , இங்கே சென்று , “Maathangisri” என்று தேடவும்

Rate this post at www.thamizmanam.com Current rating is: Click on the stars for voting pad.

Thursday, September 08, 2005

கஜவதனா கருணா சதனா --- பாபனாசம் சிவன் பாடல்


ராகம் --- ஸ்ரீ ரன்ஜனி
பாடியவர் --- செளமியா

பாடல் வரிகளைக் காண, இங்கே செல்லவும்

பாடலைக் கேட்க , இங்கே சொடுக்கவும்

Rate this post at www.thamizmanam.com Current rating is: Click on the stars for voting pad.

வாதாபி கணபதிம் பஜேஹம் --- முத்துசுவாமி தீக்ஷ¢தர் பாடல்


ராகம் --- ஹம்சதுவனி
பாடியவர் --- செம்மங்குடி ஸ்ரீனிவாஸ் ஐயர்

பாடல் வரிகளைக் காண, இங்கே செல்லவும்

பாடலைக் கேட்க , இங்கே சொடுக்கவும்

Rate this post at www.thamizmanam.com Current rating is: Click on the stars for voting pad.

Monday, September 05, 2005

மகாகணபதிம் மனஸா ஸ்மராமி --- முத்துசுவாமி தீக்ஷிதர் பாடல்


ராகம் --- நாட்டை
பாடியவர் --- டி.என்.சேஷகோபாலன்

பாடல் வரிகளைக் காண, இங்கே செல்லவும்

பாடலைக் கேட்க ,
இங்கே சென்று , “Mahaganapathim” என்று தேடவும்

விணாயக சதுர்த்தி வாழ்த்துக்கள்!!!

Rate this post at www.thamizmanam.com Current rating is: Click on the stars for voting pad.

Saturday, September 03, 2005

பண்டு ரீதி கோலு --- தியாகராஜர் பாடல்


ராகம் --- ஹம்சநாதம்
பாடியவர் --- டி.என்.சேஷகோபாலன்

பாடல் வரிகளைக் காண, இங்கே செல்லவும்

பாடலைக் கேட்க , இங்கே சொடுக்கவும்

Rate this post at www.thamizmanam.com Current rating is: Click on the stars for voting pad.

Thursday, September 01, 2005

பழனி நின்ற பரமன் தந்த --- பெரியசாமி தூரன் பாடல்


ராகம் --- காபி
பாடியவர் --- பம்பாய் ஜெயஸ்ரீ
இயற்றியவர் --- பெரியசாமி தூரன்

பாடல் வரிகளைக் காண, இங்கே செல்லவும்

பாடலைக் கேட்க , இங்கே சென்று , “Pazhani Nindra” என்று தேடவும்

Rate this post at www.thamizmanam.com Current rating is: Click on the stars for voting pad.